Beroepsvereniging der Belgische specialisten voor hartziekten

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info(at)vbs-gbs.org

IBAN: BE48 0014 1888 9627

Ondernemingsnummer: 0408.734.343

Bestuurscomité

Voorzitter : M. VROLIX

Ondervoorzitters : G. VAN ERMEN, T. WAUTERS

Secretaris : A. LOZANO

Penningmeester : R. HAARDT

Raadgevers : L. MISSAULT

Leden van het verruimd bestuur : J.-M. BERGEN, M. CASTADOT, J. CREPLET, Y. DENIZLI