De Belgische Beroepsvereniging der Belgische Specialisten voor Hartziekten

Goed vertegenwoordigd worden als beroepsgroep

In mijn hoedanigheid als voorzitter VBS Cardiologie, uit ik mijn bezorgdheid in verband met de toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg. In deze tijd van economische beslommeringen en toenemende besparingen zullen wij ook volgend jaar in de geneeskunde, en vooral in de cardiologie, geconfronteerd worden met moeilijke dossiers.

Ik moet u niet vertellen dat het in deze belangrijk is dat wij als beroepsgroep goed vertegenwoordigd worden, in de verschillende beslissingsorganen (RIZIV, technisch geneeskundige raad, werkgroep ziekenhuisfinanciering, ect…).
Het verleden heeft geleerd dat onvoldoende of inefficiënte vertegenwoordiging vaak resulteert in pijnlijke ‘verlies’ dossiers, denk maar aan de herhaalde lineaire besparingen in de coronarografie, de verlaagde terugbetaling van echocardiografie, het jarenlange uitstellen van dossiers voor terugbetaling (TAVI, DES, FFR, ect…).

Om gehoord te worden moeten wij niet alleen aanwezig zijn bij de bespreking van de verschillende dossiers, maar ons ook gesteund weten door een groot aantal collega’s cardiologen die we vertegenwoordigen.

Daarom wil ik U met aandrang verzoeken, mede ook in het licht van de belangrijke discussie ivm nieuwe ziekenhuisfinanciering/zuiver honorarium, om actief deel te nemen aan deze verdediging. Dit kan het beste door lid te worden van de Vereniging Belgische Specialisten cardio.

Dr. Mathias Vrolix
Diensthoofd Cardiologie
Ziekenhuis Oost-Limburg Genk
Voorzitter VBS Cardio

Beroepsvereniging der Belgische specialisten voor hartziekten

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel
tel. 02/649.21.47
fax 02/649.26.90
info(at)vbs-gbs.org
IBAN: BE48 0014 1888 9627
Ondernemingsnummer: 0408.734.343

Recent nieuws